Barcsay Jenő Általános Iskola

Marci a világ legönzetlenebb, legsegítőkészebb fiatalembere, akit valaha ismertem. Ezek a szuper tulajdonságok áthatják a mindennapjait. Kimagaslóan empatikus, kiegyensúlyozott és megbízható személyiség. A segítő szándék, a másikhoz való gondoskodó, féltő odafordulás elemi ösztöne. Ezen jellemvonásai már igen korán erőteljesen megmutatkoztak. Marci nyolcadik éve támasza az osztályába járó mozgáskorlátozott osztálytársának. Szeretettel, időt, energiát nem kímélve segíti társát. Ha kell az iskolai közlekedésben, ha kell ebédelni kíséri. Sőt van, hogy a megfelelő mozgásáról is gondoskodik és pingpongozni is elcsalja. Ezen kívül is szó nélkül ajánlkozik oda, ahol segítő kézre van szükség. Az iskola karbantartásával kapcsolatban is megnyilvánul Marci áldozatvállaló készségé. Ha kell füvet nyír, padot fest. Marci olyan alapvető emberi értékekkel rendelkezik, amelyek mind az ifjúság, mind a felnőttek előtt is példaértékűek lehetnek…

Pozitív jelleme, személyisége iránymutatóvá vált az osztályban. Társai nem csak elfogadták, hanem követendő példaként is tekintenek rá. Az osztályközösségen kívül más közösségek tagjaként is sok feladatot vállal fel, mindig lehet rá számítani. A zeneiskola tanulójaként rendszeresen fellép a zeneiskolai rendezvényeken, és az iskolai röplabda csapatnak is lelkes tagja, illetve a városi műsoroknak is gyakori szereplője. Kiállítás megnyitók, közös iskolai karácsonyi ünneplések, március 15-i műsor, ballagási búcsúztató.  Sokoldalúsága tetten érhető: versmondásban, prózai szövegek előadásában, éneklésben, zongorajátékban. A felvételire való készülés mellett volt energiája arra is, hogy az osztállyal filmet forgasson, melynek vállalta a rendezését, és ő volt az operatőr is. Bora jelölését az osztályfőnök és a diákönkormányzat vezető tanára mellett támogatta a felső tagozaton tanító tanárok közössége is.

Az osztályunk egyik kulcs embere, sokan szeretik őt.
Nagyon elfogadó, segítőkész. Ha szívességet vagy segítséget kérnek tőle társai, akkor számíthatnak rá. A gyerekek közösségi embernek tartják, kis iskolai társadalmunk üde és mindig vidám színfoltja ő, bátran számíthat rá mindenki viták kezelésében, vagy csendesebb időben, mély, őszinte baráti beszélgetésekben egyaránt. A gyerekek közösségi embernek tartják, mert mindenkivel barátságos és szeret közösséget építő feladatokat vállalni. Osztálytársak véleményei:
„Senkit se hibáztat, mindenkinek, mindennek a pozitív az oldalát nézi.”
„ A legnagyobb viták után is képes megbocsátani, de persze azért kiáll a saját igazáért. Senkit sem közösít ki.”
„Ha szükség van rá, melletted áll és fogja a kezed.”

Szebeni Eszter az osztályközösség építője, szíve. Mindig felvidítja környezetét. Nem keresi a népszerűséget öncélúan, ha szükséges felhívja a figyelmet a hibákra, helytelen viselkedésre, de mindig megértő, biztosítja társait, hogy csak cselekedetet ítéli csak el, a kritika nem személyiségnek szól. Sokan így írtak elfogadó személyiségéről: “Előtte nem kell megjátszanom magam. Olyannak szeret, amilyen vagyok. Feltétel nélkül elfogad.” Rendszeresen részt vesz a helyi állatvédelemben, menhelyi kutyákat sétáltat az Árvácska Egyesület szervezésében.  Testvére balesete motiválta, hogy mozgássérült embertársait is segítse társadalmi munkában. Legutóbb a BLISS Alapítvány szervezésében kísérte a fogyatékkal élő gyermekeket a Planetáriumba. Mindezek mellett mikroközösségében és a tágabb társadalmi közegben is kitűnik szociális érzékenységével, közösségért végzett munkájával.

Szentgyörgyvölgyi Léna 5. évfolyamosként érkezett a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskolába. Az osztályközösség rögtön befogadta. Nem csak egy-egy barátnőt talált magának, hanem mindenkivel jó kapcsolat épített ki. Színes, pozitív kisugárzású személyiségét mindenki megszerette.Kis iskolai társadalmunk üde és mindig vidám színfoltja ő, bátran számíthat rá mindenki viták kezelésében, vagy csendesebb időben, mély, őszinte baráti beszélgetésekben egyaránt.Tanáraival tisztelettudó, empatikus módon képes felfogni a diákgondolkodástól olykor merőben eltérő nézőpontunkat is.Rendkívül segítőkész, asszertív személyiség, az osztályközösség motorja, kreatív gondolkodása és kiváló kommunikációs készsége a legnehezebb szituációban is képes kielégítő megoldás felé vezetni az érintett feleket.

Vidám, közösségi ember, aki bátran kiáll a véleménye mellett, ha úgy érzi, az adott kérdésben neki van igaza. Egy másokhoz odaforduló, másokra odafigyelő, empatikus és jóindulatú, szeretetteljes lány. Ez mutatkozik meg segítő vagy akár a társait kérdőre vonó mondataiban vagy empatikus megszólalásaiban. Amikor egy periférián lévő osztálytárs védelmére kelt, aki nem talált barátokat külleme miatt, Timi mellé állt és érvelt akkor is, ha másoknak más volt a véleményük, pedig ez egy kamasznál nagy szó. Ő mindig amellett marad, aki a gyengébb. Természetet kedvelő, a nagy globális környezetvédelmi problémákra érzékeny és azokon gondolkodó és másokat is ezekre a problémákra figyelmeztető fiatal. Az emberek közti egyenlőtlenség, szegénység problémája is együttérzést vált ki benne, aminek hangot is ad.