Dunakanyar Magániskola

Dana, ahogy környezete és osztálytársai hívják, mindenkivel kedves, önzetlen, emberséges és segítőkész, áldozatvállalás a közösségért, bátorság és modern hősiesség is jellemzi. Szorgalmas, kitartó, kiválóan játszik dobon, oszlopos tagja az énekkarnak, gyönyörűen szaval verseket, rendszeresen triatlonozik, lövészetre jár. Környezetével mindig előzékeny, tisztelettudó. Iskolai projektekben önként vállalja a feladatokat, azokat is ami kevésbé tetszetős, az osztályért, közösségért bármit megtesz. Kirándulásokon, iskolai programokon ő az első, aki gondolkodás nélkül azonnal átadja helyét az időseknek, rászorulóknak. Kiközösített gyermekek, tanulók esetében önként vállalja a velük való együttműködést, akár padtársnak is jelentkezik. Ha hibázik, képes bocsánatot kérni kortársaitól, mindig vállalja a felelősséget. Csodálatos emberi értékekkel bír, mely nemcsak a gyermekek, de a felnőttek számára is követendő példa lehet.

Marci az iskola alapítása óta részese egy közösségalkotó munkának. Nagyon ritkán mondható el, hogy ötödik osztályos létére valaki meghatározó személyisége egy iskolának. Marci jelölése a tanárok és a gyerekek közös döntése volt. Egyetértett mindenki avval, hogy a pozitív életszemlélet és a segítőkészség példa lehet mindannyiunk számára. Igazi együttműködő társ. Az újonnan érkező gyerekek beillesztése, a lemaradó osztálytársak segítsége, biztatása természetes dolog számára. A tanulásban elért sikereket, a sport eredményeket lehetne hosszan méltatni, mégis inkább a belőle áradó szeretetet, nyugalmat kell kiemelni. Sérült osztálytársának képes úgy észrevétlen segítséget nyújtani, hogy erről csak egy dolog juthat eszünkbe: természetes önzetlenség és szeretet.

Virág egy „napsugár” lány. Bearanyozza mindannyiunk hétköznapját kedves egyéniségével, mindig ragyogó mosolyával és szinte „Teréz anyai” szolgálatkészségével. Sem a diáktársai , sem a tanárai nem tudnak olyan dolgot kérni tőle, amit ne teljesítene, amiben nem segítene, természetesen a megfelelő határokon belül. Nem csak okos, értelmes, de pozitív kisugárzásával inspirálóan hat a körülötte tartózkodókra. Egyértelmű pozitív hatása érezhető az egész közösségen. Barátságos, szeretetteljes, kedves lénye és figyelmes önzetlensége miatt kitűnik a többi kamasz közül. A hetedik osztály legmeghatározóbb egyénisége, a Diákönkormányzat oszlopos tagja, a jövő tanévtől a Diáktanács elnöke. Mindennapi cselekedeteiben tetten érhető az önzetlenség, emberiesség, segítőkészség, és a legpozitívabb értelembe vett áldozatkészség. A nevelőtestület egybehangzó véleménye alapján szeretnénk Virágot felterjeszteni erre a nemes díjra.