Dunakanyar Alternatív Magániskola

Velkei Olivér Balázs iskolán kívül, szabadidejében versenyszerűen sakkozik, tollaslabdázik. Négy testvér legfiatalabbja. Osztályában több olyan gyermek is tanul, akiknek segítségre van szükségük, figyelemre, nyugodt környezetre. Olivér mindig felismerte, ha csak csenddel kell, akkor úgy támogatta ezt a munkát. Sőt! Odaült és lelkes tanulópárként kérdezett, rávezetett, utat mutatott. Olyan élményhez segített hozzá másokat, ami a másiknak esetleg nem adatott meg. A sikerélményhez. Hétfő délutánonként, a leendő elsős gyerekeket vártuk előkészítő foglalkozásra, s ez mindig igényelt némi előkészületet. Egy nap arra lettünk figyelmesek, hogy a párnák már a helyükön, a terem felseperve, eszközök előkészítve. Olivér volt. Nem kértük. Mégis, egyszerűen jólesett. Diákolimpián megkerülhetetlen mindkét sportágban, ám megviseli, ha baráttal, vagy éppen nála fiatalabb versenyzővel sorsolják össze. Volt, hogy együtt sírtak a döntő szett után a vele szemben ülő, vagy álló társával.

Lackó rengeteg trauma után került az iskolába, amelyek hatására teljesen bezárkózott a világ elől, mind a felnőttekkel, mind társaival szemben. Kudarcai legfőbb eredete tanulási nehézségeinek tudhatóak be. Fokozatos nyitása hetedik osztály elejére hozott olyan eredményeket, melyeknek köszönhetően az osztálya vezérévé, sőt, példaképévé vált. Mindenki számára kiderült, hogy Lackó humoros és kedves (noha hetedik osztályban utóbbit, próbálja letagadni egy rendes kamasz). A többiek számára példát mutat a tanulásba fektetett idővel és energiával, valamint meg tudja becsülni azokat az eredményeket, melyeket szerez, akkor is, ha nem feltétlenül ötösökről van szó. Mostanra az iskolai élet meghatározó tagjává vált, az iskolai rendezvények, ünnepségek rendszeres szereplője, s noha amikor az osztály előtt beszélgetünk arról, hogy a társai is felnéznek rá, ő egy 13 éveshez méltó flegma lerázással reagál, de a szíve mélyén ő is tudja, hogy új emberré vált.

Dana, ahogy környezete és osztálytársai hívják, mindenkivel kedves, önzetlen, emberséges és segítőkész, áldozatvállalás a közösségért, bátorság és modern hősiesség is jellemzi. Szorgalmas, kitartó, kiválóan játszik dobon, oszlopos tagja az énekkarnak, gyönyörűen szaval verseket, rendszeresen triatlonozik, lövészetre jár. Környezetével mindig előzékeny, tisztelettudó. Iskolai projektekben önként vállalja a feladatokat, azokat is ami kevésbé tetszetős, az osztályért, közösségért bármit megtesz. Kirándulásokon, iskolai programokon ő az első, aki gondolkodás nélkül azonnal átadja helyét az időseknek, rászorulóknak. Kiközösített gyermekek, tanulók esetében önként vállalja a velük való együttműködést, akár padtársnak is jelentkezik. Ha hibázik, képes bocsánatot kérni kortársaitól, mindig vállalja a felelősséget. Csodálatos emberi értékekkel bír, mely nemcsak a gyermekek, de a felnőttek számára is követendő példa lehet.

Marci az iskola alapítása óta részese egy közösségalkotó munkának. Nagyon ritkán mondható el, hogy ötödik osztályos létére valaki meghatározó személyisége egy iskolának. Marci jelölése a tanárok és a gyerekek közös döntése volt. Egyetértett mindenki avval, hogy a pozitív életszemlélet és a segítőkészség példa lehet mindannyiunk számára. Igazi együttműködő társ. Az újonnan érkező gyerekek beillesztése, a lemaradó osztálytársak segítsége, biztatása természetes dolog számára. A tanulásban elért sikereket, a sport eredményeket lehetne hosszan méltatni, mégis inkább a belőle áradó szeretetet, nyugalmat kell kiemelni. Sérült osztálytársának képes úgy észrevétlen segítséget nyújtani, hogy erről csak egy dolog juthat eszünkbe: természetes önzetlenség és szeretet.

Virág egy „napsugár” lány. Bearanyozza mindannyiunk hétköznapját kedves egyéniségével, mindig ragyogó mosolyával és szinte „Teréz anyai” szolgálatkészségével. Sem a diáktársai , sem a tanárai nem tudnak olyan dolgot kérni tőle, amit ne teljesítene, amiben nem segítene, természetesen a megfelelő határokon belül. Nem csak okos, értelmes, de pozitív kisugárzásával inspirálóan hat a körülötte tartózkodókra. Egyértelmű pozitív hatása érezhető az egész közösségen. Barátságos, szeretetteljes, kedves lénye és figyelmes önzetlensége miatt kitűnik a többi kamasz közül. A hetedik osztály legmeghatározóbb egyénisége, a Diákönkormányzat oszlopos tagja, a jövő tanévtől a Diáktanács elnöke. Mindennapi cselekedeteiben tetten érhető az önzetlenség, emberiesség, segítőkészség, és a legpozitívabb értelembe vett áldozatkészség. A nevelőtestület egybehangzó véleménye alapján szeretnénk Virágot felterjeszteni erre a nemes díjra.