2019

Pozitív jelleme, személyisége iránymutatóvá vált az osztályban. Társai nem csak elfogadták, hanem követendő példaként is tekintenek rá. Az osztályközösségen kívül más közösségek tagjaként is sok feladatot vállal fel, mindig lehet rá számítani. A zeneiskola tanulójaként rendszeresen fellép a zeneiskolai rendezvényeken, és az iskolai röplabda csapatnak is lelkes tagja, illetve a városi műsoroknak is gyakori szereplője. Kiállítás megnyitók, közös iskolai karácsonyi ünneplések, március 15-i műsor, ballagási búcsúztató.  Sokoldalúsága tetten érhető: versmondásban, prózai szövegek előadásában, éneklésben, zongorajátékban. A felvételire való készülés mellett volt energiája arra is, hogy az osztállyal filmet forgasson, melynek vállalta a rendezését, és ő volt az operatőr is. Bora jelölését az osztályfőnök és a diákönkormányzat vezető tanára mellett támogatta a felső tagozaton tanító tanárok közössége is.

A jóság keresése nem jelent kihívást egy pedagógus számára. Mégis van, mikor egy személyiségben mind fellelhető, összetetten hordozza azokat az igen fontos emberi értékeket, mely a mindennapok során nekünk, többieknek természetessé válik. Adódnak pillanatok, mikor megállunk, és megdöbbenünk, akkor jövünk rá, hogy „mit találtunk”. Így történt azon a napon is, mikor karácsony előtt Eszter hosszú, derékig érő, fonatba rendezett hajviselet helyett rövidre vágott, új frizurával jelent meg. Azt gondolta, hogy levágott haját annak a parókakészítő cégnek ajándékozza, akik rákos, beteg gyerekek számára készítenek parókát. Kívánságát tett követte. De nem csupán a tett, hanem az alázat, jóság, önzetlenség, hit, szeretet is ami személyiségéből árad, már önmagában is teljesíti a díjra való alkalmasságát.

Önzetlen gyermek, aki mindenkivel igyekszik jó kapcsolatot kialakítani. A perifériára szorult tanulókkal is mindig emberségesen bánik, és szívesen barátkozik is velük. Bármilyen osztályprogramban részt vesz aktív jelenléttel. Rendkívül okos és érzékeny kislány, akit szülei a természet és az emberek szeretetére nevelnek. Emma egy olyan, örökké vidám kislány, aki mindig figyel az osztálytársaira, bármiben a segítségükre siet, megbízható, önzetlen és kedves. Egy kissé a perifériára szorult osztálytársával is megtalálta a közös hangot, mellette ül, elfogadja olyannak, amilyen, toleráns és elnéző vele szemben. Soha nem bánt meg senkit, a gyengébbeket megvédi. Rá mindig lehet számítani, figyelmes, toleráns és lojális embertársaihoz. Soha semmilyen ellenszolgáltatást nem vár senkitől, mert Ő szívéből és önmagától segít.

Dana, ahogy környezete és osztálytársai hívják, mindenkivel kedves, önzetlen, emberséges és segítőkész, áldozatvállalás a közösségért, bátorság és modern hősiesség is jellemzi. Szorgalmas, kitartó, kiválóan játszik dobon, oszlopos tagja az énekkarnak, gyönyörűen szaval verseket, rendszeresen triatlonozik, lövészetre jár. Környezetével mindig előzékeny, tisztelettudó. Iskolai projektekben önként vállalja a feladatokat, azokat is ami kevésbé tetszetős, az osztályért, közösségért bármit megtesz. Kirándulásokon, iskolai programokon ő az első, aki gondolkodás nélkül azonnal átadja helyét az időseknek, rászorulóknak. Kiközösített gyermekek, tanulók esetében önként vállalja a velük való együttműködést, akár padtársnak is jelentkezik. Ha hibázik, képes bocsánatot kérni kortársaitól, mindig vállalja a felelősséget. Csodálatos emberi értékekkel bír, mely nemcsak a gyermekek, de a felnőttek számára is követendő példa lehet.

Alíz mély érzésű gyermek, aki társai számára példát mutat kiegyensúlyozottságával, konfliktuskezelő képességével, derűs-pozitív életszemléletével. Iskolai munkája mellett aktívan sportol, a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sport Egyesület korfball csapatában, mellyel részt vett a 2018-as Hollandiai Európa bajnokságon is. Már alsó tagozatos korában kitűnt a többiek közül segítőkészségével, figyelmességével. Kiskamasz korában Ő volt az egyedüli, akit mind a fiúk, mind a lányok elfogadtak. Kiválóan kezeli az osztályban felmerülő kisebb-nagyobb konfliktusokat, és nyugodtságával, kiegyensúlyozottságával elősegíti a békés megoldásokat. Felkarolja az osztály peremére szorult gyerekeket, segíti őket, beszélget velük. Évek óta aktív tagja a Gyermekönkormányzatnak. Alíz egy érzelmileg érett, pozitív gondolkodású, nyitott személyiség.